یکی از بروزترین طراحی های داخلی سبک مدرن می باشد که برای پیاده سازی آن باید به نکاتی ویژه توجه کنید که در ادامه به این نکات می پردازیم